Kontakt

Kontaktný formulár

Príbehy pacientov z praxe

Priebeh liečby

Viac o liečbe

Príbuzní vyliečených hovoria, že sú to doslova zázraky ale ja to tak nevnímam ako vyliečení a okolie vyliečených. Skôr si uvedomujem zosilnenie určitých  schopností vďaka ktorým je liečba silná a z môjho pohľadu je to práca ako každá iná.

Príbuzní a klienti sa ma pýtajú ako funguje napr. magnetické liečenie, ktoré aplikujem na klientoch s Dg. Epilepsia, Mentálna retardácia a DMO – detská mozgová obrna. Vyliečenie uvedených chorôb v  mentálnej rovine bolo podľa môjho odhadu u klientov v rozsahu cca.: *75% – 99,9% v porovnaní so zdravým človekom, čo považujem za unikát a pre zaradenie sa do bežného života je tento rozsah postačujúci. Hodnota je uvedená pre vekovú kategóriu od 10 do 30 rokov a to bez ďalšieho spätného deja po vyliečení choroby .

Každý živý organizmus je vo svojej podstate biologický magnet a to je podstata prečo aplikované liečebné metódy fungujú.

Prečo prírodné magnetické liečenie:

– veľmi vysoká úspešnosť liečby / úplne uzdravenie klienta na psychickej/mentálnej úrovni  a u klientov s Dg. DMO v časovom závese aj na pohybovej úrovni, ( imobilní klienti po 5-6mesiacoch, začnú chodiť ) zlepšenie zdravotného stavu u klientov vo veku cca.13 rokov bolo viditeľné už po 5 týždňoch a u klientov vo veku cca. 29 rokov po 9 týždňoch.

– aplikované magnetické liečenie je zosilnenie prírodného zemského magnetizmu

– komfort liečenia, klient môže byť na inom mieste ako liečiteľ / liečenie sa dá

aplikovať rovnako účinne aj na diaľku s prekovaním priestoru a času

– liečba môže byť komplexná ak je to potrebné

– liečba nemá žiadne vedľajšie nežiaduce účinky

– u klientov / imobilných s Dg.: DMO je liečba prebieha izolovane v dvoch rovinách, v   mentálnej rovine kde úspešnosť liečby je podľa môjho odhadu min. *75%  relatívne zdravého človeka (ktorá môže byť vyjadrená napr. percentuálnou hodnotou rýchlosti mozgovej činnosti zdravého človeka) a v rovine pohybovej motoriky, kde vyliečiteľnosť závisí  od:  stavu chrbtice, nervov, kostí a šľachovo –  svalového väziva, tvaru a mechanického  stavu  kĺbov  a  rýchlosť zlepšenia pohybovej motoriky je podmienená následným cvičením a tiež od množstva vybudovanej svalovej hmoty ku dňu začatia liečby .

*75% – spodná hodnota platí, pokiaľ klient po mojej liečbe ešte užíva lieky so zotrvačnosti napr. na epilepsiu, ktoré ovplyvňujú rýchlosť mozgovej činnosti. Uvedená percentuálna hodnota rýchlo stúpne  so znížením dávky liekov s rozhodnutím lekára, napr. na ½  dávku a pri rozhodnutí lekára o úplnom vysadením liekov hodnota rýchlosti mozgu stúpne nad  90%  

Užívanie týchto liekov počas opísanej aplikovanej liečby u prípadov z minulosti nemalo podstatný vplyv na uzdravenie klientov.

Ďalej pri vymiznutí vonkajších príznakov iných chorôb a pri zlepšení zdravotného stavu klientov počas mojej liečby a tiež po ukončení mojej liečby sa v žiadnom prípade nesmú svojvoľne vysadzovať životne dôležité lieky predpísané lekárom, napr. na krvný tlak, epilepsiu, cukrovku a pod., lieky sa smú vysadiť iba s rozhodnutím lekára !