Kontakt

Kontaktný formulár

Anton Žikla Lektor a liečiteľ

Moje meno je Anton Žikla

a liečim prírodnými magnetickými metódami.

O mne

 

 

 

 

O mne

Pár slov o mojej profesii.

Špecializujem sa na liečenie chorôb týchto lekárom stanovených diagnóz : DMO, EPILEPSIA, MENTÁLNA RETARDÁCIA.
Cieľom mojej liečby je v krátkom čase zmeniť zdravotný stav klientov tak, aby sa mohli sami zapojiť do bežného života.
Neviem liečiť choroby, ktoré sú na genetickom základe a majú podobné alebo rovnaké príznaky ako hore uvedené diagnózy!
Ak sa takýto prípad týka aj Vás, neváhajte ma kontaktovať.
Príbuzní vyliečených hovoria, že sú to doslova zázraky ale ja to nevnímam ako vyliečení a okolie vyliečených. Skôr si uvedomujem zosilnenie určitých schopností vďaka ktorým je liečba silná a z môjho pohľadu je to práca ako každá iná.

Služby

Ponúkam Vám možnosť liečby týchto lekárom stanovených diagnóz:

 

sluzby_zikla Neviem liečiť choroby, ktoré sú na genetickom základe a majú podobné alebo rovnaké príznaky ako hore uvedené diagnózy. Cieľom mojej liečby je v krátkom čase zmenit zdravotný stav pacientov tak, aby sa sami mohli zapojiť do bežného žitota, preto neváhajte a kontaktujte ma.

Liečba

Princíp fungovania liečby

Human nerve cell synapse receptor with a human head and brain and a magnification of an anatomy detail showing the biological function of neurons or neurological and cognitive function on a white background.

Príbuzní a klienti sa ma pýtajú ako funguje napr. magnetické liečenie, ktoré aplikujem na klientoch s Dg. Epilepsia, Mentálna retardácia a DMO – detská mozgová obrna. Vyliečenie uvedených chorôb v mentálnej rovine bolo podľa môjho odhadu u klientov v rozsahu cca.: *75% – 99,9% v porovnaní so zdravým človekom, čo považujem za unikát a pre zaradenie sa do bežného života je tento rozsah postačujúci. Hodnota je uvedená pre vekovú kategóriu od 10 do 30 rokov a to bez ďalšieho spätného deja po vyliečení choroby.
Každý živý organizmus je vo svojej podstate biologický magnet a to je podstata prečo aplikované liečebné metódy fungujú.
Prečo prírodné magnetické liečenie:
– veľmi vysoká úspešnosť liečby / úplne uzdravenie klienta na psychickej/mentálnej úrovni a u klientov s Dg. DMO v časovom závese aj na pohybovej úrovni, ( imobilní klienti po 5-6mesiacoch, začnú chodiť ) zlepšenie zdravotného stavu u klientov vo veku cca.13 rokov bolo viditeľné už po 5 týždňoch a u klientov vo veku cca. 29 rokov po 9 týždňoch.
– aplikované magnetické liečenie je zosilnenie prírodného zemského magnetizmu
– komfort liečenia, klient môže byť na inom mieste ako liečiteľ / liečenie sa dá aplikovať rovnako účinne aj na diaľku s prekonaním priestoru a času
– liečba môže byť komplexná ak je to potrebné
– liečba nemá žiadne vedľajšie nežiaduce účinky
– u klientov / imobilných s Dg.: DMO je liečba prebieha izolovane v dvoch rovinách, v mentálnej rovine kde úspešnosť liečby je podľa môjho odhadu min. *75% relatívne zdravého človeka (ktorá môže byť vyjadrená napr. percentuálnou hodnotou rýchlosti mozgovej činnosti zdravého človeka) a v rovine pohybovej motoriky, kde vyliečiteľnosť závisí od: stavu chrbtice, nervov, kostí a šľachovo – svalového väziva, tvaru a mechanického stavu kĺbov a rýchlosť zlepšenia pohybovej motoriky je podmienená následným cvičením a tiež od množstva vybudovanej svalovej hmoty ku dňu začatia liečby .
Ak sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Prípady z praxe

Skutočné prípady z mojej praxe

 • Pozorované zmeny pri liečbe DMO

  U klientov boli už počas priebehu liečby nezávislými lekármi zaznamenané a meraniami zhmotnené hlavne nasledovné výrazné zlepšenia zdravotného stavu: CELKOVÉ ZLEPŠENIE MOZGOVEJ ČINNOSTI ZVÝŠENIE SILOVÝCH PARAMETROV A ZLEPŠENIE POHYBOVÉHO ROZSAHU ( bez potreby fyzického cvičenia počas liečby)   ZLEPŠENIE CELKOVEJ POHYBOVEJ MOTORIKY ZLEPŠENIE MOTORIKY JAZYKA NORMALIZÁCIA KĽUDOVÉHO ŠĽACHOVÉHO A SVALOVÉHO NAPATIA GENEROVANÉHO MOZGOM RÝCHLA REGENERÁCIA SVALOV PO CVIĆENÍ […]

 • Pozorované zmeny pri liečbe pri EPILEPSII

  U klientov boli už počas priebehu liečby nezávislými lekármi zaznamenané a meraniami zhmotnené hlavne nasledovné výrazné zlepšenia zdravotného stavu: U liečených mäkkou bezkontaktnou magnetickou liečbou mozgu \“GOING\“ bol u viac ako 90% liečených pozorovaný následný priebeh liečenia a vyliečenia s dobou od prvého záchvatu do dvoch rokov nazad od začiatku liečby \“GOING\“: – výrazné zlepšenie […]

 • DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok narodenia 2001

  Vek:15 rokov, hmotnosť:12,5kg , výška:117cm.. V mesiaci december 2016 som bol oslovený matkou s požiadavkou liečiť jej syna bez ohľadu na to, aký bude dosiahnutý liečivý efekt. P… mal v roku 2001 komplikovaný pôrod a po narodení ho museli oživovať a následne s opuchom mozgu previezť na jednotku intenzívnej starostlivosti. Ako päťmesačný podstúpil na neurológii […]

 • DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok nar. 1992

  J. rok nar.1992, Dg. DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia. Mladý klient tiež absolvoval podporné liečby s rovnakou opakovateľnosťou ako klientka v predchádzajúcom prípade ale mal menšiu stuhnutosť svalov a mal 11 rokov. Začiatok liečby bol dňa 23.04.2003 a koniec liečby dňa 01.09.2003. V tomto prípade pre výborný východiskový stav a vek chlapčeka ku dňu začatia liečby stačilo pre dosiahnutie chôdze chlapčeka dva mesiace denne cvičiť […]

 • DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok nar. 1986

  M. rok nar.1986, Dg. DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia. Na tomto konkrétnom prípade sa budem tiež snažiť detailne a jednoducho vysvetliť dosiahnutý zdravotný stav po aplikovaní liečby. Klientka bola do tridsiateho roku života pre chorobu pripútaná na invalidný vozík mala dobré rodinné zázemie a nechýba jej láska v rodine. Klientka pred aplikovaním mojej liečby v minulosti tri krát ročne […]

 • Mentálna retardácia rok nar. 2001 + Halucinácie

  D. rok nar.: 2001, od narodenia Dg. Mentálna retardácia stred. stupeň + trpel Halucináciami. Začiatok liečby 14. februára 2016, v čase začatia liečby neužíval žiadne tabletky na psychiku iba na laktózu a na jar mal pravidelne vegetatívnu alergiu a rodičia mu každé ráno s prístrojom odsávali nosný sekrét lebo v stave v akom vtedy bol si nebol  schopný vyčistiť […]

 • Epilepsia rok nar. 1968

  P. rok nar.: 1968, Dg. Epilepsia, od roku 2012, mal stupňujúce záchvaty a zlý psychický stav, mal úbytok telesnej hmotnosti, bol smutný a väčšinu dňa sedel doma na stoličke. Najťažší prípad epilepsie, ktorý som do teraz liečil. Začiatok mojej liečby bol dňa 15.11.2015. Klient mi dňa 23.12.2015 telefonoval, že mu je výborne a že je ako […]

Kontakt

Som Vám k dispoicii

 • Telefón:
  +421 905 280 946
 • E-Mail:
  info@going.sk
 • Tu ma nájdete
  Nitra
  Slovensko