Kontakt

Kontaktný formulár

Príbehy pacientov z praxe

Priebeh liečby

Pozorované zmeny pri liečbe pri EPILEPSII

Pridané zikv Nezaradené
október / 6 / 2017

U klientov boli už počas priebehu liečby nezávislými lekármi zaznamenané a meraniami zhmotnené hlavne nasledovné výrazné zlepšenia zdravotného stavu:

U liečených mäkkou bezkontaktnou magnetickou liečbou mozgu \“GOING\“ bol u viac ako 90% liečených pozorovaný následný priebeh liečenia a vyliečenia
s dobou od prvého záchvatu do dvoch rokov nazad od začiatku liečby \“GOING\“:
– výrazné zlepšenie a neskôr normalizácia psychického stavu za
obdobie 0-40 dní od začiatku liečby (je závislé hlavne na veku a
počte rokov od prvého záchvatu)
– úplne pominutie záchvatov za obdobie 0-40 dní od začiatku liečby
(je závislé hlavne na veku a počte rokov od prvého záchvatu)
– po liečbe, a následne pri najbližšej kontrole u neurológa s
vyšetrením EEG mozgu nastalo s rozhodnutím lekára zníženie
antiepileptík cca. na 1/2 dávky
– pri druhej kontrole u neurológa s vyšetrením EEG mozgu, nastalo
s rozhodnutím lekára úplne vysadenie antiepileptík
– opätovné zdravotné uschopnenie držiteľov vodičských preukazov
na vedenie motorového vozidla na základe správy neurológa

aj v prípadoch keď lekári vykonali resekciu mozgu a záchvaty sa po cca. mesiaci od chirurgického zákroku vrátili alebo v prípadoch, keď nemohli lekári vykonať resekciu mozgu z dôvodu rizikovej lokalizácie ohniska alebo z dôvodu veľkého ohniskového zdroja.

U 30 rokov trvajúcej epilepsie a v ťažších prípadoch pominuli záchvaty do 3 mesiacov. Boli to kombinované typy epilepsie napr. prípady s prekonaním opuchu mozgu pri pôrode, prípadne s opakovaným opuchom mozgu pri hormonálnej liečbe a pod. .

Najstarší vyliečený prípad 72 ročný pán nemal prejav epilepsie už 5 rokov a bez antiepileptík !

V cca.10 % liečených prípadoch boli fyzikálne príčiny choroby úraz alebo vplyv výššej vonkajšej teploty a pod..

Musíš byť prihlásený pre komentovanie príspevkov

Pridaj komentár