Kontakt

Kontaktný formulár

Prípady

Priebeh liečby

DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok narodenia 2001

Pridané zikv Prípady
apríl / 24 / 2017

Vek:15 rokov, hmotnosť:12,5kg , výška:117cm..

V mesiaci december 2016 som bol oslovený matkou s požiadavkou liečiť jej syna bez ohľadu na to, aký bude dosiahnutý liečivý efekt.

P… mal v roku 2001 komplikovaný pôrod a po narodení ho museli oživovať a následne
s opuchom mozgu previezť na jednotku intenzívnej starostlivosti.
Ako päťmesačný podstúpil na neurológii hormonálnu liečbu kde opäť pre opätovný opuch mozgu museli lekári liečbu zastaviť. P… mal po narodení hmotnosť a výšku v morme. Neskôr s ním sedem rokov cvičili Vojtovu metódu.
Spočiatku som váhal so začatím liečby lebo do vtedy som liečil klientov s normálnymi parametrami hmotnosti a výšky. P… mal 15 rokov, váhu: 12,5 kg a výšku 117cm a posledné dva roky nerástol a nepriberal a dva krát za prvý polrok života mal opuch mozgu. Od narodenia je P… ležiaci, vie sa smiať, počuje ale nerozpráva, kričať vie a má slabú motoriku jazyka. Mával veľké epileptické záchvaty v niektorom období 10 krát za hodinu a niekedy sa veľké záchvaty neprejavili aj dva týždne. Mával ešte aj menšie epileptické záchvaty iného typu, ktoré sa prejavovali vo forme malých zášklbov na rôznych častiach tela.
S liečbou som začal dňa 18.12.2016. Na návšteve u P…som ho videl ležať bez pohybov rúk a nôh a dokázal pohnúť hlavou do strán, vnímal ma očami a počúval rozprávku.
Po 5-tich týždňoch od začiatku liečby som telefonoval s matkou a povedala, že jej synovi sa zaplnili priehlbiny na spánkovej časti hlavičky. Povedal som jej, že to nie je telesný tuk ale že aplikovanou liečbou pominulo svalové a šľachové napätie na celom tele, ktoré sa dalo pozorovať aj na jeho tvári. P… sa počas liečby po 5-tich týždňoch skokom zlepšila celková nervová cirkulácia a preto aj celkový zdravotný stav, ktorý potvrdil aj homeopat, meraniami dráh a bodov na povrchu jeho tela. Pri mojej návšteve P… po 6-tich týždňoch od začiatku liečby, presne dňa 04.02.2017 som tiež ako jeho matka na jeho tvári pozoroval pominutie svalového napätia, ako by to bol od mojej poslednej návštevy iný človek a v liečbe som pokračoval. Ďalšiu kontrolu som urobil po mesiaci, dňa 05.03.2017. P… ležal a už nekoordinovane hýbal nohami a rukami ako malé dieťa lebo pred aplikovaním mojej liečby, následkom komplikovaného pôrodu s opuchom mozgu sa niektoré činnosti mozgu do začiatku aplikácie liečby rozvinuli minimálne alebo vôbec nerozvinuli.
U P…bol pozorovaný posledný veľký záchvat dňa 10.marca 2017 !
S ohľadom na zložitý a východiskový zdravotný stav P… na začiatku liečby sa po 4-roch mesiacoch podarilo P… zbaviť silných prejavov epileptických záchvatov, odstrániť tuhnutie šliach a svalov na celom tele generované mozgom a týmto ho zbaviť aj obáv, vlastných pochybností a stabilizovať jeho zdravie a životné funkcie. P…. sa aj po 15-tich rokoch od narodenia dostal do dobrého východiskového stavu pre ďalšie mentálne a motorické napredovanie, ktoré bude potrebné pre jeho následný fyzický rast .

DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok nar. 1992

Pridané zikv Prípady
september / 20 / 2016

J. rok nar.1992, Dg. DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia.

Mladý klient tiež absolvoval podporné liečby s rovnakou opakovateľnosťou ako klientka v predchádzajúcom prípade ale mal menšiu stuhnutosť svalov a mal 11 rokov. Začiatok liečby bol dňa 23.04.2003 a koniec liečby dňa 01.09.2003. V tomto prípade pre výborný východiskový stav a vek chlapčeka ku dňu začatia liečby stačilo pre dosiahnutie chôdze chlapčeka dva mesiace denne cvičiť hodinu.

DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia, rok nar. 1986

Pridané zikv Prípady
september / 20 / 2016

M. rok nar.1986, Dg. DMO, Epilepsia, Mentálna retardácia. Na tomto konkrétnom prípade sa budem tiež snažiť detailne a jednoducho vysvetliť dosiahnutý zdravotný stav po aplikovaní liečby.

Klientka bola do tridsiateho roku života pre chorobu pripútaná na invalidný vozík mala dobré rodinné zázemie a nechýba jej láska v rodine. Klientka pred aplikovaním mojej liečby v minulosti tri krát ročne absolvovala platené podporné liečby v medicínskom centre mimo miesta svojho bydliska, vždy s dĺžkou trvania dvoch týždňov v cene 2500 Euro. Podľa zdravotných záznamov zo vstupných prehliadok sa jej zdravotný stav vždy od predchádzajúcej rehabilitácie zhoršil a vrátil do pôvodného stavu. Ale ocenil som pre mňa dôležitý dobrý východiskový stav klientky, ktorá vďaka pravidelným podporným liečbam mala pred začiatkom aplikácie mojej liečby už pre budúcu chôdzu vybudovaný potrebný svalový základ i keď ešte v tom čase málo funkčný.

Moju liečbu som začal  uvedenej klientke aplikovať dňa 27.01.2016. Klientke a rodičom som povedal, že mnou aplikovaná liečba sa v začiatku liečby nemusí vôbec navonok nijako prejaviť a povedal som im, že musíme čakať na bod zlomu, ktorý budem v týždňových intervaloch u dcérky na diaľku indikovať a ďalej som povedal, že do príchodu spomínaného bodu zlomu by zaradenie intenzívneho cvičenia nebolo účinné. Pripravil som rodičov na to, že liečba po mojich skúsenostiach a po zohľadnení veku klientky môže trvať  šesť mesiacov, čo rodičom nevadilo a pripomenul som, že ich dcérka do tohto termínu bude chodiť.  Potom mi rodičia oznámili plánovaný dátum začatia platenej podpornej liečby v inom meste, ktorá bola plánovaná s nástupom dňa 11.04. 2016 a konštatoval som, že je ideálne načasovaná lebo do uvedeného dátumu určite príde   k výraznému zlepšeniu.  Bod zlomu a uzdravenie v mentálnej rovine som  na diaľku som indikoval dňa 31. 03.2016, teda pred začiatkom dvojtýždňovej podpornej liečby. V tom čase si pozitívne zmeny v správaní a aj iné normalizované vonkajšie prejavy  dcérky všimli aj rodičia. Povedal som im, že je z najhoršieho vonku a už bude len lepšie a pri dosiahnutom stave bude mať každý pohyb pre ich dcérku zmysel aby v  pohybovej motorike napredovala. Ďalej  bolo treba zlepšiť pohybovú motoriku cvičením, následok  tridsať ročnej funkcie mozgu a tiež rozcvičiť stuhnuté svaly zo sedenia na vozíku a tiež začať pracovať na odstránení zlých návykov, čo podľa môjho názoru v tomto prípade a v tom čase nebol chorobný stav ale následok tridsať ročnej nesprávnej mozgovej činnosti do času bodu zlomu od ktorého už mozog začína fungovať správne a už napr. negeneruje stále tuhnutie svalov. A preto bolo potrebné len cvičiť, cvičiť, cvičiť. Po nástupe klientky na dvoj týždňovú podpornú liečbu, dňa 11.04.2016 si lekár pri vstupnej prehliadke všimol, že zdravotný stav klientky sa v porovnaní z minulosťou už nezhoršil ako v minulosti a konštatoval, že klientka je v dobrej kondícii napriek tomu, že päť mesiacov intenzívne necvičila. Po absolvovaní siedmych dňoch podpornej liečby sa jej rozsah pohybu a svalová sila podstatne zlepšila a to pri rovnakom aplikovanom programe liečebných procedúr ako v minulosti,  kde už teraz začala zvládať náročnejšie cviky a svalová sila sa pri niektorých cvikov za pár dní zvýšila o cca. 50% – 60% pri dvoj hodinovom cvičení denne. Cvičenie už v tomto dosiahnutom zdravotnom stave bolo pre klientku radostné, cvičilo sa jej ľahko a cvičenie si každý deň naplno užívala, čo bolo vidno aj na rodinných fotografiách .

Po absolvovaných dvanástich dňoch podpornej liečby v medicínskom centre a  po príchode klientky domov, začala pod dozorom cvičiť cviky, ktoré jej boli odporučené zaradiť do jej tréningového plánu, ktoré boli pri vyliečených  prípadoch u klientov z minulosti vysoko účinné. Cviky boli zamerané na posilňovanie veľkých svalových skupín zameraných hlavne na vstávanie z invalidného vozíka, posilnenie trupu, držanie tela, a jeden uvoľňovací cvik na zadné stehenné svaly v ktorých ešte pretrvávala stuhnutosť svalstva. Klietka už napríklad dokázala sama stáť na nohách opretá o rebriny, čo bol pre mňa ďalší signál a tiež  bola schopná udržať rovnakú svalovú silu na udržanie tela v stoji dlhší čas, čo pred začatím mojej liečby nedokázala a hneď padala.

Počas cvičenia s fyzioterapeutom  som si všimol zlý návyk klientky,  ktorý spôsoboval nepravidelné, plytké dýchanie a určitý čas vôbec nedýchala. Zlé dýchanie klientky som si všimol tiež pri dlhšom rozhovore s ňou, kde asi  po10-15 minútach  klientka začala tiež pre zlé dýchanie menej zrozumiteľne rozprávať.

Preto som považoval za potrebné hlavne pre zvýšenie účinnosti cvičenia  klientku napomínať aby správne dýchala a  pre kontrolu správneho dýchania, bolo treba počuť z jej úst prúdenie vzduchu pri nádychu aj výdychu. Opísané cviky potom cvičila každý deň hodinu a keď mala chuť niekedy  počas dňa aj dvojfázovo s dôrazom na správne dýchanie.

Ukázalo sa, že v tomto konkrétnom prípade bolo treba po dvoch mesiacoch tréningové dávky zvýšiť. Správne osvojenie si dýchania bolo pre klientku dôležité  pre zvyšovanie tréningových dávok lebo pri nesprávnom dýchaní by sa rýchlo unavila a svaly by pre zlé okysličovanie začali tuhnúť.  Neskôr klientka jeden z cvikov zo sedu do stoja zvládala sama pomocou expandera. Následne boli klientke zaradené cviky na posilňovanie rúk. So zvyšovaním svalovej sily cvičením, jej sila z týždňa na týždeň rástla a zvyšujúci  záujem známych a okolia o klientku v súvislosti s jej zlepšujúcim sa stavom u nej zo dňa na deň rástla motivácia. Klientka pre neskôr opísaný stav musela niektoré cviky za obdobie jedného mesiaca opakovať približne 1000 krát. Po dosiahnutí uvedeného stavu  som  každé dva týždne rodinu kontaktoval pre spätnú väzbu ako napreduje a radil som jej a rodine vo veciach ktoré potrebovala vedieť pre účinnosť tréningov .

Následne v mesiaci jún 2016 začala klientka chodiť s oporou tela tak, že šúchala nohy po podložke. V tomto čase mala ešte výrazne zarotované chodidlá smerom von zo sedenia a stupačiek invalidného vozíka. Potom nasledovalo zaradenie  cvikov na upevnenie vestibulárneho systému rovnováhy,  čo bolo potrebné pre budúcu normálnu chôdzu na zvládnutie prechodu cez jednooporovú fázu. V mesiaci august 2016 klientka odložila invalidný vozík a teraz už chodí bez pomôcok opory tela. Počas aplikácie mojej liečby v období od 27.01.2016  do  05.07.2016 klientka navštívila platené medicínske centrum už iba dva krát na dva týždne a začala chodiť. V súčasnosti klientka za účelom zlepšenia jemnej pohybovej motoriky navštevuje v mieste bydliska medicínske rehabilitačné stredisko, cvičí  doma a rýchlo v celom pohybovom a v rozumovom vývoji napreduje. Rýchlosť a plynulosť chôdze ešte zďaleka nie je na úrovni zdravého človeka ale stále sa zlepšuje. Samozrejme u klientky pri zvolenej kompexnej liečbe pominuli aj tráviace ťažkosti, a niektoré psychomotorické prejavy, začala zrozumiteľne rozprávať a chová sa ako vyliečený chlapec v skôr popísanom prípade, kľudne, typicky ako väčšina populácie. Prirodzene sa klientke po liečbe zlepšilo myslenie potrebné pre každodennú činnosť. 

V tomto prípade považujem za potrebné spomenúť vek klientky, dôsledkom čoho u klientky pretrvávajú viac ako dvadsaťpäťročné návyky (aj pohybové), vyplývajúce z predošlej netypickej činnosti mozgu. Odstraňovanie týchto návykov pomocou dohliadajúcej osoby (resp. pokiaľ sa všetky pohyby znormalizujú) bude trvať niekoľko rokov. Klientka okrem toho, že sama chodí, dokáže urobiť už normálne pohyby, ktoré pred aplikovaním mojej liečby neurobila a tiež za krátke obdobie cvičenia urobila obrovský pokrok v zlepšení pohybového rozsahu a v rozvoji svalovej sily.

Rodičia sa pre moju liečbu rozhodli na základe referencie vyliečenej klientky z iného mesta, ktorá mala od narodenia rovnakú kombináciu diagnóz. Rodičia za uvedenú aplikovanú  liečbu zaplatili 12000 Euro. Iba pre porovnanie uvediem, že rodinné náklady za dvojročnú sériu podpornej liečby v liečebných centrách boli 15000 Euro. Po ich návšteve sa zdravotný stav dcérky nezlepšoval. Uvedomili si, že po dosiahnutí stavu ktorý som vyššie opísal  sa neopísateľne zlepšila kvalita ich života a extrémne sa znížili ich finančné náklady.